Komplexné služby v oblasti plávania a fitness

Vážení návštevníci, vitajte na stránke SimSwim.

Zakladateľkou je Mgr. Simona Miškovičová, ktorá poskytuje kvalitné a komplexné služby v oblasti trénovania.

Plávanie:

 • individuálne tréningy pre všetky vekové kategórie,
 • deti, študentov, dospelých, seniorov,
 • skupinové i firemné tréningy,
 • intenzívne víkendové kurzy plávania,
 • večerné/ranné kondičné plávanie pre verejnosť, firmy, skupiny,
 • príprava na prijímacie skúšky, testy,
 • tvorba tréningového plánu.

Aquafitness:

 • individuálne tréningy pre všetky vekové kategórie bez rozdielu pohlavia,
 • skupinové i firemné tréningy,
 • kondičný tréning,
 • zlepšenie koordinácie,
 • rehabilitácia,
 • redukcia tuku,
 • tvorba jedálneho lístka,
 • tvorba tréningového plánu.

Fitness:

 • redukcia tuku,
 • kondičný tréning,
 • funkčný tréning,
 • tvorba jedálneho lístka,
 • tvorba tréningového plánu.

Skupinové cvičenia:

 • kreátorka, MASTER TRAINER a inštruktorka skupinového cvičenia HoOpingFit
 • inštruktorka skupinového cvičenia WORLD JUMPING
 • skupinové lekcie
 • individuálne lekcie
 • školenia inštruktorov HoOpingFit Basic.

Vidíte vo vode dobrého plavca, jeho plynulé, ladné pohyby a pravidelný rytmus pohybov je dokonalý. Pohybuje sa ľahko a efektívne. Tušíte, že to asi nebude úplne tak jednoduché, ako sa zdá, napriek tomu sa tiež chcete vznášať vo vode a kĺzať sa po nej.

Plávanie nie je jednoznačne spojené len s detským vekom. Je veľmi vhodné i pre jedincov s rôznymi zdravotnými problémami ako regeneračný prostriedok, pre zlepšenie kondície, zlepšenie techniky pre ekonomickosť pohybov u dospelých i seniorov.

Súčasná predstava o tom, ako naučiť jedinca bezpečne zvládnuť a mnohostranne využívať vodné prostredie, vychádza z predstavy plaveckého výcviku ako procesu, v ktorom si osvojuje a rozvíja plaveckú spôsobilosť. Prípravný plavecký výcvik, môže prebiehať v ranom veku i u dospelého začiatočníka, zoznamuje jedinca a adaptuje ho na podmienky vodného prostredia a ďalšieho zvládnutia základných plaveckých spôsobilostí, ktoré sú predpokladom pre ďalší nácvik techniky niektorého z plaveckých spôsobov.

Nie je dôležitý vek, ale odhodlanie a chuť začať. Stačí len chcieť a v ostatnom Vám pomôžem...